Menu
Previous
Next

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ROMÂNIA

PRIMĂRIA ORASULUI SIRET

Str. 28 Noiembrie nr. 1, 725500 Siret, Suceava

Tel: 00 40 230 280 901

 

 

INFORMARE R.G.P.D.

 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD) va fi aplicat de către toate statele Uniunii Europene.

 

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform acestui Regulament, noțiunea de ”prelucrare” înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE ALE CĂROR DATE VOR FI PRELUCRATE

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Primaria Orasului Siret aparțin următoarelor categorii de persoane fizice: petenți, angajații instituției, reprezentanți ai furnizorilor de servicii cu care instituția se află în relație contractuală.

            

DE CE PRELUCREAZĂ PRIMARIA ORASULUI SIRET DATELE CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 și actelor normative în vigoare Primaria Orasului Siret prelucrează datele cu caracter personal ale petenților, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale reglementate de legislația în vigoare.

Datele colectate nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop și sunt păstrate pe o perioadă determinată/nedeterminată în conformitate cu legislația în vigoare.

 

CĂTRE CINE POATE DEZVĂLUI PRIMARIA ORASULUI SIRET DATELE CU CARACTER PERSONAL

Primaria Orasului Siret poate dezvălui datele cu caracter personal, la cerere către următoarele categorii de destinatari: autorități judecătorești, autorități publice centrale și locale sau alte instituții abilitate de lege să solicite informații.

 

CARE SUNT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de către Primăria ORASULUI SIRET.

Dreptul de acces– dreptul de a obține de la Primaria Orasului Siret confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt/nu sunt prelucrate de către aceasta.

Dreptul la rectificare  – dreptul de a obține rectificarea datelor incorecte, precum și completarea datelor incomplete

Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)– dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea datelor– dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Primaria Orasului Siret către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul la opoziție– dreptul de a se opune din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată– inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a se adresa instanțelor de judecată sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal – dreptul de a se adresa A.N.S.P.D.C.P. sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal care au fost încălcate.

 

Pentru mai multe relații vă puteți adresa responsabilului instituției pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, prin e-mail la adresa info@siretromania.ro sau puteți depune o cerere scrisă  la sediul Primăriei ORASULUI SIRET, str. 28 Noiembrie nr.1, parter .

 

Scroll Up Skip to content